Author: พิชชาญานันท์ กันทรชัยยงค์

พิชชาญานันท์ กันทรชัยยงค์ นักเชี่ยวชาญทางด้านไอที ที่หลงไหลในโลกของเทคโนโลยีและมีความชำนาญในด้านคอมพิวเตอร์และมือถือ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการออกแบบแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ไม่เพียงแค่เป็นงานที่ชอบ แต่ยังเป็นพลังบวกที่ขับเคลื่อนให้พัฒนาตัวเองและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ดิฉันยังมีความสนใจในการค้นหาเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไอทีและเทคโนโลยี ทำให้สามารถให้คำแนะนำและแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ กับคนรอบตัวได้