แอลคานิทีน (L-Carnitine) คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรบ้าง