บทความน่าอ่าน

มายแมพสวยๆ MIND MAP คืออะไร? แจก Tool ออกแบบออนไลน์

มายแมพสวยๆ MIND MAP

มายแมพสวยๆ MIND MAP คืออะไร?

Mind Map คือ การถ่ายทอดแนวคิดต่างๆ ที่อยู่ภายในหัวของเรา ออกมาเป็นแผนภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นเทคนิคในการคิด และการบันทึกแนวคิดของเราลงไปบนกระดาศ เปรียบดั่งการถ่ายทอดความคิดออกสู่กระดาษ โดยจะเน้นแนวคิดหลัก ที่เป็นประเด็น แล้วทำการแตกหัวข้อย่อยออกไปอีกหลายแขนง มายแมพ สวยๆ การ์ตูน มีการแตกแขนงเหมือนดั่งกิ่งไม่ หรือเซลล์ประสาทสมอง ที่มีการเชื่อมโยงกัน และเพื่อเป็นการขยายแนวคิดออกไป เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการออกแบบ มายแมพสวยๆ ต้องอาศัยความคิดทางศิลปะด้วยนิดหน่อย เพราะต้องเชื่อมโยงหัวข้อต่างๆเข้าหากัน ด้วยเส้น ภาพ และสี ตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้มีความเชื่อมโยงหากัน

MIND MAP

ทำความรู้จักกับ Mind Map การออกแบบ มายแมพ สวยๆ

โดยพจนานุกรม สสวท. ได้ให้ความหมายของ Mind Map ไว้ดังนี้

Mind คือ (n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ

Map คือ [N] แผนที่, Syn = chart, diagram, sketch

มายแมพสวยๆง่ายๆ

Mind Map : แผนที่ความคิด, ผังที่แสดงการเชื่อมโยงของความคิดที่หลากหลาย โดยการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อย ๆ จากหัวข้อหลัก และเขียนคำสำคัญ (key word) บนเส้นแต่ละเส้น ทำให้เห็นความเชื่อมโยงของแนวคิด มีการใช้สีและภาพวาดเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้สมองจดจำได้ดีขึ้น

Mind Mapping มีการใช้เรียกในภาษาไทยหลายแบบ แล้วแต่ว่าใครจะใช้คำไหน ในเหตุการใดนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น มายแมพปิ้ง,มายแมพ,แผนผังความคิด, แผนที่ความคิด, แผนภาพความคิด หรือผังมโนทัศน์ความคิด เป็นต้น ซึ่งเราสามารถใช้เพียงแค่กระดาษและปากกาเท่านั้น ในการเขียนออกแบบ แต่ถ้าจะให้ความงาม ก็มีการใช้สีเข้ามาช่วยเพิ่มสีสันได้

มายแมพสวยๆ การ์ตูน

ออกแบบ มายแมพ สวยๆ MIND MAP ออนไลน์ฟรี

ในปัจจุบันได้มีเครื่องมือออกแบบ มายแมพสวยๆ มากมาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนที่ต้องการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบออนไลน์ หรือการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถออกแบบบนมือถือ ไอแพต เป็นมายแมพสวยๆง่ายๆ ที่คุณเองก็สามารถทำได้ เราจะเห็นได้ว่า ตามโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีการให้นักเรียนออกแบบผังความคิด หรือ Mind Mapping เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์

มายแมพสวยๆภาษาไทย

ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก แถมยังเป็นตัวสรุปองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล มายแมพ สวยๆ ภาษาไทย การออกแบบในรายวิชา เพื่อที่จะให้คุณครูหรืออาจารย์ สามารถเห็นแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนได้ บางคนใช้โปรแกรมง่ายๆในการสร้าง ไม่ว่าจะเป็น Word Photoshop PowerPoint เพราะโปรแกรมเหล่านี้ สามารถสร้าง มายแมพสวยๆ อาร์ตๆ ได้เลย

เว็บออกแบบ มายแมพสวยๆ คลิก>> || เว็บที่1 || เว็บที่2 ||

มายแมพสวยๆน่ารักๆ